:: Nasza oferta

W ramach działalności szkoleniowej prowadzimy następujące szkolenia-kursy:

1. Drwal - operator pilarki. Kurs realizowany jest na podstawie programu opartego na Zarządzeniu Nr 41/1998 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dn. 2 lipca 1998r. i obejmuje 144 godzin w tym 106 godz. zajęć praktycznych. Zajęcia prowadzone są przez instruktora zweryfikowanego przez Lasy Państwowe. Kursanci w trakcie szkolenia otrzymują: materiały szkoleniowe, środki ochrony osobistej (z wyjątkiem obuwia), pilarki, paliwo i oleje oraz inne narzędzia wykorzystywane w trakcie pracy drwala. Zgodnie z przyjętym programem w kursie mogą uczestniczyć pełnoletnie osoby, które ukończyły co najmniej szkołę podstawową.2. Kurs obsługi pilarek spalinowych i przerzynki drewna dla straży pożarnych - kurs obejmuje 40 godzin w tym 25 godz. zajęć praktycznych. Zajęcia prowadzone są przez instruktora zweryfikowanego przez Lasy Państwowe. Kursanci w trakcie szkolenia otrzymują: materiały szkoleniowe, środki ochrony osobistej (z wyjątkiem obuwia), pilarki, paliwo i oleje oraz inne narzędzia wykorzystywane w trakcie pracy pilarką spalinową. Przerzynka drewna prowadzona jest na trenażerach lub w terenie (lesie). Zgodnie z przyjętym programem w kursie mogą uczestniczyć pełnoletnie osoby, które ukończyły co najmniej szkołę podstawową.3. Konserwacja drzew i krzewów (ozdobnych, ochronnych, parkowych i przydrożnych) w obiektach parkowo-ogrodowych z elementami pracy pilarką mechaniczną na wysokościach, tzw. chirurgia drzew. Kurs realizowany jest w formie wykładów i zajęć praktycznych, obejmuje 38 godzin. Kursanci w trakcie szkolenia otrzymują: materiały szkoleniowe, środki ochrony osobistej (z wyjątkiem obuwia), pilarki, paliwo i oleje oraz materiały niezbędne podczas wykonywania prac (np.: uprząż, liny alpinistyczne). Zgodnie z przyjętym programem w kursie mogą uczestniczyć osoby, które ukończyły kurs drwala operatora pilarki.4. Operator ciągnika zrywkowego typu skider. Szkolenie obejmuje 35 godzin. Zgodnie z przyjętym programem w kursie mogą uczestniczyć osoby, które legitymują się co najmniej 3 miesięcznym stażem pracy na stanowisku pomocnika zrywkarza.

5. Szkolenie BHP dla pracowników leśnych. Szkolenie organizowane jest zarówno dla pracowników jak i dla osób kierujących pracownikami. Prowadzone są również inne usługi z zakresu BHP, a mianowicie:

- WYPADEK (PROTOKÓŁ), OPRACOWANIE INSTRUKCJI BHP (MASZYNA), OPRACOWANIE INSTRUKCJI BHP (PROCES TECH.), OPRACOWANIE SPISU SUBSTANCJI NIEBEZPIECZNYCH, OPRACOWANIE INSTRUKCJI BHP NA KAŻDĄ SUBSTANCJĘ NIEBEZPIECZNĄ, REJESTR PODEJRZEŃ I ZACHOROWAŃ NA CHOROBY ZAWODOWE, REJESTR PRACOWNIKÓW NARAŻONYCH NA DZIAŁANIE CZYNNIKÓW BIOLOGICZNYCH, REJESTR PRAC NARAŻAJĄCYCH NA DZIAŁANIE CZYNNIKA BIOLOGICZNEGO, PROCEDURA POSTĘPOWANIA W PRZYPADKU NARAŻENIA NA CZYNNIK BIOLOGICZNY 3 i 4 GRUPY, SZKOLENIE WSTĘPNE OGÓLNE, INNE DOKUMENTY DROBNE, ODZIEŻ I REGULAMIN ODZIEŻY ORAZ ŚRODKÓW OCHRONY INDYWIDUALNEJ, ANALIZA ZAGROŻEŃ ORAZ DOBÓR ŚRODKÓW OCHRONY INDYWIDUALNEJ DO KAŻDEGO STANOWISKA, OPRACOWANIE INSTRUKCJI BHP NA ŚRODEK OCHRONY INDYWIDUALNEJ, REGULAMIN POSIŁKÓW I NAPOJÓW PROFILAKTYCZNYCH, RYZYKO ZAWODOWE (W TYM MIKROBIOLOGIA), WYKAZ PRAC SZCZEGÓLNIE NIEBEZPIECZNYCH I PROCEDURA POSTĘPOWANIA, WYKAZ PRAC W DWIE OSOBY, ROCZNY RAPORT BHP, PROGRAM/PLAN WALKI Z HAŁASEM (I PODOBNE), REJESTR BADAŃ CZYNNIKÓW SZKODLIWYCH, CZYNNOŚCI DOCHODZENIOWE POWYPADKOWE, KONSULTACJE BHP

Istnieje możliwość przeprowadzenia dowolnego szkolenia dla pracowników leśnych jak i drzewnych, (np: tartacznik trakowy) zorganizowanie zależne jest jedynie od odpowiedniej ilości chętnych.

Wszystkie kursy kończą się egzaminem. Kursanci po ukończeniu szkolenia otrzymują zaświadczenie wydane na podstawie rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dn. 11 stycznia 2012r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Drwal również w języku angielskim) z wyjątkiem kursów BHP gdzie wydawane są zaświadczenia na podstawie rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy z dn. 27 lipca 2004r..

Poniżej zdjęcia z przeprowadzanych kursów: chirurgia i pielęgnacja drzew oraz drwal operator pilarki

...wstecz |
| Do góry